ARTPOL PPHU Artur Milewski

realizuje projekt

 

pn.:    „Wdrożenie nowej technologii kształtowania termicznego opakowań sztywnych o parametrach antystatycznych ESD dla branży elektrycznej i automotive

 

Program:                     Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Działanie:                    3.2. Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R

Poddziałanie:              3.2.2. Kredyt na innowacje technologiczne

 

Wartość projektu:   1 810 000,00,00 PLN

 

Dofinansowanie z Unii Europejskiej:   995 500,00 PLN

 

Celem głównym inwestycji jest wzrost pozycji konkurencyjnej i innowacyjnej firmy ARTPOL w  szczególności na rynku krajowym. Zamierzenie to zostanie zrealizowane poprzez wdrożenie nowej, autorskiej i niestosowanej dotąd technologii kształtowania termicznego opakowań sztywnych o parametrach antystatycznych ESD dla branży elektrycznej i automotive, która umożliwi firmie produkcję nowego produktu: opakowań sztywnych o parametrach antystatycznych ESD dedykowanych dla branży elektrycznej i automotive.

Realizacja projektu obejmuje zakup nowego środka trwałego w postaci linii formująco-tnącej, przeznaczonej do wykonywania, w ściśle określony w przeprowadzonych pracach rozwojowych sposób, termoformowania opakowań w warunkach stałego kontrolowania temperatury i rozkładu materiału dla zachowania min. 80% jednorodności materiału we wszystkich miejscach opakowania.