Artpol obsługuje wiele segmentów gospodarki. Branżami, które obsługujemy są między innymi:

segment elektroniczny

segment automotive

segment produkcji wiązek kablowych i kabli

segment chemiczny

producenci PCB i EMS

Wśród wyżej wymienionych branż znajduje się wiele znanych i renomowanych firm, z którymi podejmowaliśmy lub wciąż podejmujemy owocną współpracę. Są to między innymi: