Naszą misją jest ciągły rozwój, a co za tym idzie – nieustanne podnoszenie standardów jakościowych. Realizując zamówienia naszych Klientów, kierujemy się polityką jakości. Jej uogólnione założenia zostały przedstawione poniżej.

Innowacyjność

Innowacyjność rozumiemy jako:

 • Ciągłe doskonalenie technologii i procesów produkcji opakowań foliowych.
 • Potwierdzanie wysokiej jakości wyrobów certyfikatami renomowanych instytucji naukowo–badawczych.
 • Modernizowanie i wytwarzanie nowych narzędzi służących podnoszeniu konkurencyjności produkcji względem kosztów wytwarzania.
 • Dbanie o kwestie ekologiczne regulowane przez dyrektywy i normy Unii Europejskiej.

Dbałość o potrzeby Klientów

Dbałość o potrzeby Klientów rozumiemy jako:

 • Zapewnienie terminowości dostaw wyrobów.
 • Dostarczanie wyrobów zgodnych z oczekiwaniami Klientów.
 • Stałe monitorowanie oczekiwań Klientów i wprowadzanie nowych produktów zaspokajających ich wymagania.
 • Ciągłe podnoszenie jakości, przy jednoczesnym utrzymywaniu konkurencyjności cen.

Wykwalifikowana kadra pracownicza

Wykwalifikowana kadra pracownicza, to grupa osób, która:

 • Oprócz sprzedaży i produkcji trudni się doradztwem techniczno-graficznym świadczonym wszystkim Klientom.
 • Jest świadoma istoty jakości oferowanych wyrobów i stale monitoruje wszystkie etapy produkcji.
 • Ma świadomość jak ważne jest personalizowanie oferty, do każdego Klienta podchodzi indywidualnie.
 • Dba o ciągły rozwój – prowadzi badania, przeprowadza dyskusje, bierze udział w sympozjach naukowych.

Zaangażowana w działalność przedsiębiorstwa kadra zarządzająca

Zaangażowana w działalność przedsiębiorstwa kadra zarządzająca to grupa osób, która:

 • Podnosi kwalifikacje załogi, szczególny nacisk kładąc na wiedzę o standardach, normach i parametrach jakościowych oraz metodach ich dotrzymywania.
 • Zapewnia dobrą komunikację wewnętrzną z pracownikami.
 • Zapewnia wszelkie niezbędne zasoby i warunki pracy, pozwalające na wytwarzanie i dostarczanie wyrobów zgodnych z wyznaczonymi standardami.
 • Utrzymuje relacje z dostawcami materiałów i wyrobów, zapewniające spełnienie standardów i wymogów jakościowych stawianych tym wyrobom.

Dyrektor generalny
Artur Milewski