• Designation: Dyrektor Administracyjny/ Pełnomocnik ds. systemu zarządzania jakością