Tytuł projektu

Przedsiębiorstwo Artpol PPHU Artur Milewski realizuje projekt zatytułowany: „Implementacja nowej technologii wytwarzania opakowań antystatycznych do ochrony urządzeń elektronicznych”.

 

Działania związane z projektem

Projekt przeprowadzany jest w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Jego główne założenie to wsparcie wdrożeń wyników prac B+R. Istotne jest także pozyskanie kredytu na innowacje technologiczne.

 

Cel projektu

Rozwiązania, których podjął się Wnioskodawca w swoim projekcie (data rozpoczęcia: 2009 rok), zostały uznane za optymalne z punktu widzenia zarówno ochrony ESD, jak i poniesionych kosztów. Prace zaskutkowały opracowaniem oryginalnej receptury, to jest składu chemicznego nowego opakowania oraz specjalnej metody jego wytwarzania oraz zamykania. To z kolei pomogło w stworzeniu bezpiecznego opakowania antystatycznego o wysokiej oporności powierzchniowej (rezystancji) materiałów opakowaniowych. Opakowanie przeznaczone jest dla przemysłu elektronicznego. Jego innowacyjna technologia pozwala na produkcję niższym kosztem, przy jednoczesnym uwzględnieniu odpadów i z zachowaniem wymaganej oporności powierzchniowej.