Oddanie nowej przestrzeni produkcyjnej

Pod koniec 2018 roku przedsiębiorstwo Artpol zakończyło jedną z największym inwestycji. Inwestycja ta to budowa dodatkowej przestrzeni produkcyjnej oraz socjalnej.

 

Inwestycja obejmowała:

– oddanie do użytku hali produkcyjnej o łącznej powierzchni 2 000 m2;

– oddanie do użytku pomieszczeń socjalnych wyposażonych w jeden z najnowocześniejszych systemów „smart” w celu zwiększenia komfortu podczas wypoczynku kadry pracowniczej;

– oddanie do użytku laboratorium, w którym inteligentny system utrzymuje odpowiednie warunki klimatyczne przez 24 godziny na dobę;

– oddanie do użytku dwóch biur: logistyki i planowania produkcji.

 

Efekty wynikające z podjętej inwestycji

Zakończona inwestycja pozwoliła przedsiębiorstwu Artpol na przeniesienie wszystkich procesów produkcyjnych na jeden obszar. Zmiana niewątpliwie przyczyniła się do:

– zwiększenia efektywności procesu produkcji;

– podniesienia jakości prowadzonych prac;

– zmaksymalizowania mocy produkcyjnych.

 

Przeprowadzone działania były podyktowane coraz większym zaufaniem naszych Klientów oraz potrzebą ciągłego doskonalenia się naszych pracowników i kadr zarządzających.  Państwa zadowolenie i satysfakcja stanowi priorytet w podejmowaniu kolejnych prac udoskonalających zarówno produkty ESD, jak i nasze możliwości wytwórcze.