Nowe laboratorium w firmie Artpol ESD Packaging Solutions

System Zarządzania Jakością stanowi podstawowy element wszelkich projektów oraz procesów zachodzących w przedsiębiorstwie. Od 2011 roku firma Artpol posiada wdrożony System Zarządzania Jakością (tu: ISO 9001:2015) nadany i audytowany przez akredytowaną jednostkę TUV SUD.

Kolejnym etapem rozwoju firmy w obszarze zapewnienia wymaganej przez szerokie grono Klientów jakości było utworzenie wewnętrznego działu zapewnienia jakości oraz laboratorium. Laboratorium przedsiębiorstwa Artpol to nowoczesne rozwiązanie typu „smart” pozwalające na dokonywanie kontrolowanych pomiarów parametrów antystatycznych produkowanych opakowań antystatycznych ESD. Inteligentny system klimatyczny pozwala na ustawienie poziomu temperatury oraz wilgotności otoczenia i na utrzymywanie ich na stałym poziomie.

 

W skład laboratorium wchodzą wszystkie scharakteryzowane poniżej urządzenia.

1) Komora klimatyczna – pozwala na dokonanie pomiaru produktów ESD oraz na obserwację zmian zachodzących w obszarze rezystancji powierzchniowej produktu oraz zmian fizyko-chemicznych materiałów. Komora klimatyczna posiada dodatkowy system sterowania poziomem wilgotności w zakresie od 5% do 70% wilgotności względnej w temperaturze od 3°C do 60°C.

2) Urządzenie pomiarowe ESD – miernik Metriso 2000 z elektrodą pierścieniową pozwala na wykonywanie pomiaru rezystancji powierzchniowej oraz rezystancji skrośnej opakowań antystatycznych ESD.

3) Urządzenie pomiarowe ESD – miernik pola elektrostatycznego służy do pomiaru pola oraz potencjału elektrostatycznego. Natężenie pola elektrostatycznego (V/m) zostaje automatycznie przeliczone na potencjał elektrostatyczny (V) pod warunkiem zachowania określonego dystansu miernika.

5) Urządzenie zgrzewające próżniowo – pozwala na analizę wytrzymałości zgrzewów w opakowaniach ekranujących typu Moinsture Barrier Bag ESD/EMI (MBB), jak również na analizę szczelności zamknięcia próżniowego. Urządzenie, w którego posiadaniu jest firma Artpol, to najczęściej spotykana i wykorzystywana maszyna w branży produkcji elektroniki.

5) Dodatkowe urządzenia pomiarowe – zaliczyć do nich można takie urządzenia jak: mikrometry, lupy, miary, odczynniki chemiczne do pomiaru napięcia powierzchniowego metodą kropelkową i wiele innych.

 

Nadzór nad przebiegiem prac laboratoryjnych i systemem zapewnienia jakości sprawuje wykwalifikowana kadra pracownicza. Jest ona wspierana przez zintegrowany system narzędzi według metodologii SixSigma oraz Lean Manufacturing, do których należą:

– SPC (ang. Statistic Process Control) – program monitorujący odchylenia uzyskiwanych wyników w wytwarzanych produktach;

– 5 Why – metodologia pozwalająca na identyfikację źródła powstania problemu i kolejno na jego rozwiązanie;

– Ość Ishikawy – program pozwalający na analizę przyczynowo-skutkową różnorodnych niezgodności;

– Poka yoke – metodologia usprawniająca i minimalizująca pomyłki podczas procesu, przyczynia się ona bezpośrednio do zapobiegania rozmaitym defektom.

Najistotniejsze jest jednak dla nas to, że implementacja powyższych narzędzi bezpośrednio przyczynia się do wytwarzania produktów antystatycznych ESD spełniających oczekiwania naszych klientów.